תקנון החברה


תנאי שימוש בפלטפורמת Get Today


 כללי
בעת הזמנת שירות משלוחים הלקוח מצהיר שקרא הבין והסכים לתקנון זה ולא תיהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה כנגד נותן השירות.

תקנון זה מהווה הסכם התקשרות בין Get Today ללקוח.

שימוש בשירותי המשלוחים של החברה Get Today כפופים לתנאי תקנון זה ומהווים אישור והסכמה לסעיפים הכלולים בו.

יובהר כי תקנון זה מהווה הסכם משפטי לכל דבר ועניין.

א'- שעות פעילות:
1) שעות פעילות המוקד: א'-ה' 09:30-18:30
ימי שישי ושבת המוקד יהיה סגור.
שעות הפעילות יכולות להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללקוח לא תיהיה כל טענה משפטית כנגד החברה.

ב'-זמני אספקה:
1) נותן השירות אינו אחראי לכל עיכוב שיגרם ע"י הלקוח באיסוף ו/או ע"י השליח ו/או תנאי מזג אויר ו/או כל עיכוב מניעה מחמת כח עליון.
הלקוח אינו יבוא בטענות לנותן השירות בעקבות עיכוב במועד אספקת המשלוחים.
2) ימי שישי/שבת חגים ומועדי ישראל לרבות חול המועד אינם יחשבו ימי עסקים.

ג'-תנאים כלליים:
1) היה ולא נמצא שליח זמין לביצוע השליחות - תועבר השליחות למועד מאוחר יותר.
יובהר כי הלקוח אינו יוכל לבטל את השליחות בעקבות הדחיה אלא אם כן סוכם על כך במייל טרם השלמת ההזמנה.​​​​​​​

2) בעת האיסוף ימתין השליח בנקודת האיסוף כ 5 דקות במידה ולא יהיה מענה מצד הלקוח ו/או החבילות לא יימסרו לשליח - יהיה רשאי השליח לעזוב והמשלוח יחוייב במלואו.
(קריאה נוספת תחוייב בעלות מלאה.)

3) בעת המסירה ימתין השליח כ 5 דקות במידה ולא יהיה מענה מצד הלקוח ו/או לא ייתקבל אישור מצד הלקוח להשאיר את החבילה מחוץ לדלת או במקום מוסכם - יהיה רשאי השליח לעזוב והמשלוח יחוייב במלואו.
(קריאה נוספת תחוייב בעלות מלאה.)

3.1) בהמשך לסעיף הקודם ומבלי לגרוע ממנו, במידה והשליח עזב את המקום והחבילה בידו, יהיה רשאי הלקוח להזמין משלוח נוסף ממקום הימצאו של השליח למקום מבוקשו בעלות שתקבע על ידי החברה.

3.2) במקרים בהם הלקוח אישר לשליח להניח מחוץ לדלת את החבילה,החברה לא תיהיה אחראית וללקוח לא תהיה כל טענה משפטית כנגד החברה.

4) הלקוח הינו האחראי הבלעדי לאריזת המשלוח ולצירוף כתובת מסירה מלאה לנציג השירות ועל החבילה בכתב קריא ובשפה העברית הכוללים שם מלא | קומה | דירה | טלפון | קוד בכניסה במידה וקיים. 

5) אין לאחד ו/או לאגד חבילות למשלוח אחד בכל צורה ו/או אופן שהם לרבות באמצעות הדבקתן ו/או קשירתן אחת לשניה ו/או בכל אופן אחר שהוא (נייר דבק,קשירה,הדבקה,ניילון נצמד וכ"ו)

5.1) היה ובמעמד איסוף החבילה יתברר כי החבילה שונה מהתיאור אותו סיפק המזמין הן בצורה או במשקל, תהיה רשאית החברה לבטל את המשלוח, לא לבצעו ולבצע חיוב מלא על עלותו.

6) הלקוח מבין כי לאחר הזמנת שירות משלוחים לא ניתן לבטל את העסקה ו/או חלק ממנה.כל ביטול עסקה מכל סיבה הינה בכפוף לשיקול דעתו של נותן השירות בלבד.

7) פריטים אסורים למשלוח:
אבנים יקרות/זיקוקים וחומרים נפיצים/כלי נשק ותחמושת/מוצרים עדינים ושבירים/חומרים מסוכנים/בעלי חיים/מזון טרי/כסף מזומן וכרטיסי אשראי וכל מוצר אשר מוגדר כלא חוקי ו/או אסור בחוק.

​​​​​​​
ד'-יעדי שילוח:
1) ניתן לשלוח לכל הארץ למעט גבולות השירות
להלן גבולות השירות:
הקו הירוק,יישובים ערביים,אילת והערבה,בקעת הירדן,תחום איזורי השירות יוגדר על ידי נותן השירות וישתנה מעת לעת ע"פ שיקול דעתו האישי.

ה'-אחריות: 
1) החברה תיתן אחריות בסיסית על משלוחים בגין אובדן/גניבה בלבד שסכומו לא יעלה על 150₪ 
וכנגד חשבונית עלות (הנמוך מבינהם.)
1.1) ללקוח לא תינתן אפשרות קיזוז על דעת עצמו וללא אישור כתוב במייל מחברת Get Today.

ו'-שונות
1) תקנון זה תקף ללקוחות פרטיים בלבד.
לקוחות עסקיים אשר מעוניינים להצטרף ולרכוש כרטיסיית משלוחים ו/או לבצע הפצה מרוכזת יקבלו במייל חוזה התקשרות עליו יצטרכו לחתום לפני התחלת השירות. 

2) עסקה אשר אושרה בכרטיס אשראי תופיע בפירוט כרטיס האשראי של הלקוח כחיוב עבור Upay פיננסים או כל חברת סליקה אחרת אשר החברה תבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3) החברה והנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות לעדכן, לערוך ולשנות את התקנון, על פי שיקול דעתם הבלעדי, וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. למשתמש לא תיהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם הנובעים משינוי ו/או עדכון התקנון.

4) התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס ותקף לשני המינים.

5) נותן השירות רשאי להפסיק זמנית או לצמיתות את פעילות החברה ללא כל התראה מוקדמת מצידו וללקוח לא תהיה כל טענה משפטית נגדו.

6) במקרה של מחלוקת או סכסוך ו/או תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמכים בנתניה.

ט.ל.ח


Coi בניית אתרים
דף הבית